• Fundacja Partnerstwa Technologicznego
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Instytut Medycyny Pracy
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Metro Warszawskie
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • WWF Polska
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A.