OfficeObjects® Ontology Manager

OfficeObjects®Ontology Manager jest narzędziem służącym do definiowania, prezentacji, oraz wykorzystania wiedzy o instytucji publicznej lub firmie (ontologii firmy). Wiedza ta może przykładowo obejmować komórki organizacyjne, pracowników, klientów, rodzaje dokumentów, zależności pomiędzy pracownikami (przełożony-podwładny, zastępujący-zastępowany), kompetencje, uprawnienia, słowniki itp. Wszystkie tego rodzaju pojęcia definiowane są jako elementy mapy pojęć o strukturze zgodnej ze standardem Topic Maps (ISO 13250:2000). Elastyczność wynikająca z tego standardu pozwala na zawarcie w ramach jednej spójnej mapy pojęć takich struktur jak zbiory pojęć, słowniki, słowniki hierarchiczne, hierarchie, sieci semantyczne, grafy, taksonomie, mapowania kategorii, ontologie, tezaurusy, modele i meta-modele danych. Integracja wiedzy pozwala na jej wykorzystanie praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonalnych systemów informatycznych w tym w procesach biznesowych, automatyzacji decyzji, dekretacji zadań, podczas wyszukiwania i katalogowania informacji itp. Istotną cechą narzędzia jest jego zdolność do generowania interfejsów użytkownika tzn. automatyczne dostosowanie interfejsów użytkownika tak, aby końcowi użytkownicy łatwo mogli wprowadzać i modyfikować określone obszary wiedzy.

 

Geneza produktu

Działalność ludzka w obrębie dowolnej organizacji związana jest z pewną wiedzą niezbędną do efektywnego wykonywania zadań. Każdy nowy pracownik organizacji musi poznać środowisko, w którym będzie pracował tzn. współpracowników, pomieszczenia biurowe, zasoby, zakres zadań, kompetencje, przełożonych, podwładnych, rodzaje dokumentów, spraw, procedury itp. Współczesne systemy informatyczne pozwalają na gromadzenie i wyszukiwanie danych. Zwiększenie efektywności tych systemów możliwe jest poprzez automatyzację procedur w ramach procesów biznesowych dbających o wykonywanie zadań pracowników w odpowiednich czasie i kolejności. Okazuje się, że stworzenie takich procesów nie jest możliwe bez formalizacji wiedzy w sposób czytelny zarówno dla człowieka jak i systemu komputerowego. OfficeObjects®Ontology Manager skutecznie realizuje to zadanie pozwalając między innymi na tworzenie merytorycznych, adaptacyjnych procesów pracy oraz inteligentnych rozwiązań.

 

Potencjalni odbiorcy systemu

OfficeObjects®Ontology Manager skierowany jest do tych instytucji i firm, które chcą podnieść swoją efektywność poprzez zbudowanie inteligentnych i adaptacyjnych systemów informatycznych opartych o wiedzę. Każda działalność ludzka związana jest z pewną wiedzą dlatego też OfficeObjects®Ontology Manager może być wykorzystany zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach i jednostkach administracji publicznej. Korzystne jest również zbudowanie bazy wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia integracji systemów działających w wielu współpracujących urzędach lub przedsiębiorstwach. Odbiorcami produktu mogą być również producenci oprogramowania pragnący wzbogaci swoje rozwiązania o system reprezentacji wiedzy.

 

Główne obszary zastosowania

 • Reprezentacja i wykorzystanie wiedzy w dowolnych obszarach systemów informatycznych, a w szczególności w modułach zarządzających procesami biznesowymi, uprawnieniami i konfiguracją.
 • Ułatwienie komunikacji pomiędzy ludźmi i organizacjami poprzez wspólne rozumienie pojęć, redukcję możliwości powstania nieporozumień, jednoznaczną definicję pojęć, integrację wielu punktów widzenia.
 • Zapewnienie współpracy wielu komponentów, modułów, systemów poprzez współdzielenie oraz mapowanie wiedzy.
 • Przejęcie roli słowników systemowych poprzez zapewnienie spójnego, bogatego interfejsu użytkownika, redukcję czasu tworzenia systemu, obsługę wielojęzyczności, wizualizację w formie hierarchii itp.
 • Modyfikowanie systemów w czasie jego działania poprzez parametryzację funkcjonalności w ramach ontologii oraz wykorzystanie generatywnego interfejsu użytkownika (interfejs generowany na podstawie definicji w ontologii).

Główne moduły narzędzia

 • Nawigator map pojęć pozwalający na definiowanie i przeglądanie wiedzy za pomocą przeglądarki internetowej.
 • Serwer map pojęć pozwalający na dystrybucję wiedzy w ramach wielu systemów i lokalizacji.
 • Silnik Topic Maps oraz API w języku Java pozwalający na efektywne zarządzanie, odczyt i zapis map pojęć z poziomu innych komponentów.
 • Język skryptowy TMSL oparty o gramatykę javascript pozwalający na łatwe tworzenie zapytań, filtrów, reguł wnioskujących, wyzwalaczy itp.
 • Agent synchronizacji informacji z serwerami katalogowymi w oparciu o protokół LDAP.
 • Agent materializacji map pojęć w relacyjnych bazach danych (dla celów raportowych).
 • Zestaw narzędzi administracyjnych, eksportu i importu.

Opis produktu do pobrania w formacie pdf (wymagane hasło)

Dostęp do pliku wymaga podania hasła.
Celem uzyskania hasła, uzupełnij i prześlij poniższy formularz.
Hasło otrzymasz na podany adres email.

  Jeśli posiadasz hasło, użyj poniższego linku by pobrać plik.

  OfficeObjects®Ontology Manager