OfficeObjects® e-Forms

Elektroniczne formularze tworzone i zarządzane przy pomocy oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®e-Forms są istotnym elementem rozwiązań aplikacyjnych realizowanych na platformie OfficeObjects®. Formularze służą do tworzenia sformatowanych dokumentów elektronicznych prezentowanych w przeglądarce internetowej przeznaczonych dla użytkowników repozytorium dokumentów oraz dla działających w jego otoczeniu procesów biznesowych. Dzięki składowaniu zawartości formularzy w formacie plików XML możliwa jest wymiana danych między systemami informatycznymi. Ponieważ udostępniono API (ang. application programming interface) dla języka Java formularze OfficeObjects®e-Forms mogą być również wykorzystywane jako element dowolnych środowisk oprogramowania narzędziowego.

Elektroniczne formularze stanowią interfejs graficzny (GUI) użytkownika w czynnościach manualnych procesów OfficeObjects®WorkFlow i między innymi służą do wprowadzania lub modyfikacji danych wykorzystywanych do sterowania wykonaniem procesu biznesowego. Formularz jest prezentowany w przeglądarce internetowej razem z odpowiednią, definiowaną w ramach modelu procesu biznesowego, konfiguracją przycisków funkcyjnych uruchamiających wymagane funkcje aplikacyjne.

W przypadku wykorzystywania formularza jako interfejsu przekazywania danych pomiędzy systemami informatycznymi, zarówno dla uruchamiania procesu biznesowego jak i w ramach jego czynności automatycznych, jest możliwe, dzięki automatycznie generowanej definicji struktury jego pliku XML w języku WSDL (Web Service Description Language), publikowanie usług sieciowych przez moduł OfficeObjects®ServiceBroker.

 

Możliwości wykorzystania OfficeObjects®e-Forms

Oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects®e-Forms umożliwia tworzenie w prosty sposób formularzy elektronicznych o dużej objętości i skomplikowanych strukturach. Kluczowym etapem w procesie budowania formularzy jest tworzenie hierarchicznej klasyfikacji danych (taksonomii), której elementy mogą być powiązane z polami formularza. W oparciu o przygotowaną taksonomię projektanci rozwiązań aplikacyjnych mogą za pomocą edytora formularzy tworzyć elektroniczne arkusze oraz określać powiązania poszczególnych pozycji z elementami taksonomii. Dzięki dostępnym w systemie kreatorom możliwe jest również automatyczne generowanie formularzy o ściśle określonej strukturze.

 

Edytor formularzy

Form Editor jest modułem systemu OfficeObjects®e-Forms używanym przez projektanta formularzy. W module tym definiowana jest taksonomia, wygląd formularza oraz powiązania między komórkami formularza a taksonomią. Taksonomia pozwala wydzielić, uporządkować oraz udokumentować pojęcia, które następnie są wykorzystywane do tworzenia formularzy elektronicznych.

Arkusze widoku formularza mogą być w prosty sposób tworzone za pomocą dostępnych kreatorów. Każda zakładka formularza składa się z prostokątnej siatki pól, które mogą być łączone w dowolny prostokątny układ. OfficeObjects®e-Forms pozwala na dokładne odzwierciedlenie formy papierowej formularza do formy elektronicznej, z uwzględnieniem rodzaju czcionek, kolorów, formatów i ramek. Zapewnia to dużą kontrolę nad wyglądem formularza oraz umożliwia wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie pracy z arkuszami kalkulacyjnymi do tworzenia formularza o dowolnym wyglądzie.

 


Opis produktu do pobrania w formacie pdf (wymagane hasło)

Dostęp do pliku wymaga podania hasła.
Celem uzyskania hasła, uzupełnij i prześlij poniższy formularz.
Hasło otrzymasz na podany adres email.

    Jeśli posiadasz hasło, użyj poniższego linku by pobrać plik.

    OfficeObjects®e-Forms