OfficeObjects® Document Manager

OfficeObjects®DocumentManager jest platformą zarządzania repozytorium obiektów informacyjnych stanowiącą środowisko realizacji aplikacji procesowych pozwalające na wykorzystanie potencjału oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®.

Obiekty informacyjne zawierają metadane specyficzne dla danej klasy obiektów oraz pliki binarne. Pliki mogą występować w dowolnych formatach, obsługiwanych zarówno przez powiązane z nimi natywne oprogramowanie narzędziowe, lub przez zintegrowany moduł prezentacji plików OfficeObjects®FileViewer. W przypadku plików tekstowych podstawowym narzędziem wyszukiwania jest moduł wyszukiwanie pełnotekstowego, między innymi uwzględniający fleksję języka polskiego.

Metadane obiektów stanowią warstwę informacyjną umożliwiającą klasyfikację obiektów repozytorium, gdzie poszczególne elementy modelu klas  repozytorium  są wyróżniane przez przyjęte zestawy atrybutów metadanych. Warstwa ontologiczna repozytorium jest obsługiwana przez moduł OfficeObjects®OntologyManager zgodny z modelem Topic Maps (ISO 13250) i pozwala na definiowanie dowolnej liczby klas obiektów powiązanych w ramach złożonych pojęciowych struktur danych.

Interfejsem graficznym obiektów, konstruowanym dla zdefiniowanych w repozytorium klas, są elektroniczne formularze projektowane i przetwarzane przez oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects®eForms. Wyszukiwanie strukturalne oparte o wartości atrybutów metadanych, jak również o informacje wynikające ze zdarzeń cyklu życia obiektu, jest oparte o automatycznie generowane panele zapytań udostępniane przez funkcje narzędziowe repozytorium.

Cykl życiowy obiektu może obejmować wiele zdarzeń wynikających z wykorzystania go przez użytkowników repozytorium, zarówno bezpośrednio przez usługi dostępne w graficznym interfejsie, lub w ramach manualnych zadań  procesów pracy, projektowanych i wykonywanych przy wykorzystaniu produktu OfficeObjects®WorkFlow. Wszystkie dane wynikające z historii cyklu życiowego obiektu repozytorium są selektywnie udostępniane w ramach struktury jego metadanych.

Dodatkową warstwę struktury danych repozytorium stanowią funkcje manualnego grupowania obiektów, takie jak akta spraw czy foldery, oraz mechanizmy automatyczne, takie jak dynamiczne drzewa kategoryzacji czy rejestry, które są zarządzane zgodnie z  wartościami atrybutów metadanych w oparciu o modele reguł biznesowych lub algorytmów klasyfikatorów.

Integralność danych i procesów przetwarzanych w środowisku platformy OfficeObjects®DocumentManager jest chroniona w oparciu o kontekstowe mechanizmy autoryzacji użytkowników oraz zaawansowane funkcje zarządzania procesami pracy.


Opis produktu do pobrania w formacie pdf (wymagane hasło)

Dostęp do pliku wymaga podania hasła.
Celem uzyskania hasła, uzupełnij i prześlij poniższy formularz.
Hasło otrzymasz na podany adres email.

    Jeśli posiadasz hasło, użyj poniższego linku by pobrać plik.

    OfficeObjects®Document Manager