OfficeObjects® WorkFlow

OfficeObjects® WorkFlow – efektywna i skuteczna organizacja procesów pracy. OfficeObjects® WorkFlow jest innowacyjnym, elastycznym i wydajnym systemem zarządzania procesami biznesowymi.
Umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji. System workflow gwarantuje, że wszystkie zadania realizowane są we właściwej kolejności przez najbardziej kompetentnych wykonawców przy użyciu odpowiednich danych i aplikacji.

OfficeObjects® WorkFlow umożliwia użytkownikom projektowanie wydajnych procesów przy pomocy graficznych narzędzi modelowania i symulacji. Umożliwia szybką implementację złożonych definicji i procesów biznesowych oraz elastyczne przypisywanie wykonawcom poszczególnych czynności. Graficzne narzędzia monitorowania pozwalają zapobiegać opóźnieniom i gwarantują skuteczną kontrolę wykonywanych zadań. Całościowa archiwizacja, raportowanie i analiza danych historycznych pozwala na optymalizację poszczególnych procesów i skuteczniejsze zarządzanie efektywnością danej instytucji lub przedsiębiorstwa. Dzięki temu OfficeObjects® WorkFlow staje się kluczowym narzędziem wspomagającym zarządzanie organizacją.

 

Potencjalni odbiorcy systemu

OfficeObjects® WorkFlow może zostać wykorzystany w dowolnej firmie lub instytucji, która jest zainteresowana wdrożeniem standardowych procedur, a jednocześnie ma zamiar szybko i elastycznie reagować na zmiany rynkowe. Wdrożenie systemu pozwala na usprawnienie procesów decyzyjnych, co przekłada się na zwiększenie poziomu satysfakcji klienta i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. System workflow Systems zapewnia skuteczną realizację i nadzorowanie wykonywanych zadań oraz umożliwia śledzenie efektywności i ciągłe podnoszenie wydajności organizacji.

 

Korzyści z wdrożenia systemu OfficeObjects® WorkFlow:

 • Zwiększenie skuteczności zarządzania w organizacji przez działania zgodne ze zdefiniowanymi procedurami
 • Lepsza jakość obsługi interesantów, wzrost satysfakcji klientów oraz zaufania partnerów
 • Możliwość intuicyjnego modelowania i symulacji procesów pracy w środowisku graficznym
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji>
 • Możliwość szybkiego identyfikowania potencjalnych obszarów usprawnień i optymalizacji procesów w organizacji
 • Zapewnienie całościowej archiwizacji wykonanych procesów
 • Możliwość spełnienia warunków uzyskania certyfikatu ISO 9000
 • Łatwość integracji z dowolnymi systemami i aplikacjami działającymi w organizacji zapewniona przez wykorzystanie otwartej architektury i zgodności ze światowymi standardami (WFMC, BPMN, XPDL)

 


Opis produktu do pobrania w formacie pdf (wymagane hasło)

Dostęp do pliku wymaga podania hasła.
Celem uzyskania hasła, uzupełnij i prześlij poniższy formularz.
Hasło otrzymasz na podany adres email.

  Jeśli posiadasz hasło, użyj poniższego linku by pobrać plik.

  OfficeObjects®WorkFlow